Lars Gösta Hellström

Lars Gösta Hellström

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Civilingenjör i teknisk fysik vid KTH 1973. Forskningsingenjör vid institutionen för medicinsk teknik Karolinska Institutet 1973. Universitetsadjunkt vid institutionen för laboratoriemedicin 1993. Universitetslektor 2004, och sedan 2010 knuten till Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi.

Har kortare perioder arbetat med programutveckling på Siemens-Elema och som journalist, bl a för Ny Teknik och Elteknik. Studierektor i medicinsk teknik vid KI 1997. Programansvarig för utbildningsprogrammet Medicinteknisk ekonom på Södertörns högskola 1997. Teknisk doktor vid KI på en avhandling om mätning av andningscentrums funktion 2002. Studierektor i medicinsk teknik KTH Skolan för teknik och hälsa 2007. Avdelningschef för medicinsk teknik vid institutionen för laboratoriemedicin 2008-2010.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde
Tidigare forskningsaktiviteter har berört ganska skilda områden. Bland annat har jag studerat benmineraltäthet och hållfasthet i lårbenshalsen, experimenterat med röntgendetektion i zenongas, arbetat med en optisk metod för tomografisk rekonstruktion av röntgenbilder, en metod för hudblodflödesmätning, signalanalys av hjärtljud, mätning av narkosgasläckage i operationssalar och automatisk journalföring vid anestesi. Min huvudsakliga inriktning och min doktorsavhandling berör dock mätning av andningscentrums funktion. Forskningen handlar dels om teknik och metod för registrering av andningsaktivitet dels dess tillämpning i bland annat anestesi, farmakologi och lungmedicin. En pågående studie berör andningspåverkan vid pulmonell arteriell hypertension.

Utbildning

Undervisningsområde
Undervisning har varit mitt främsta verksamhetsområde sedan 1993, då jag medverkade i upprättandet av utbildningsprogrammet Medicinteknisk ekonom vid Södertörns högskola, ett samarbete mellan KI, SH och tidigare även SU. Tidigare pedagogisk verksamhet gällde främst handledning av examensarbeten för civilingenjörer vid KTH, något jag fortfarande gärna ägnar mig mycket åt, och då ofta i gränsöverskridande ämnesområden, t ex mot företags- och hälsoekonomi, medicin och medicinsk informatik.

Många av de medicinteknik-inriktade kurser som idag ges på Södertörns högskola, KTH och KI har jag personligen startat och utformat. I mer än tio år har jag ansvarat för utbildningsprogrammet Medicinteknisk ekonom på kandidat- och magisternivå, vilket gett företag och sjukvård i Stockholmsområdet en ny och unik yrkeskategori, som kan knyta samman kompetenser inom det mångprofessionella sjukvårdsområdet. Min pedagogiska filosofi är enkel: lyssna på studenterna och var öppen för ny pedagogisk erfarenhet.