Om mig

Professor i farmakologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi. 

Göran Engberg är född i Ulricehamn 1952. I Uppsala läste han kurser i medicin 1975-77 och flyttade sedan till Göteborg där han började forska vid den institution som sedermera nobelpristagaren Arvid Carlsson var verksam vid. 1981 disputerade Göran Engberg vid Göteborgs universitet på en avhandling om noradrenalin i hjärnan. 1984 blev han docent i farmakologi och var under åren 1986-1995 anställd som universitetslektor i farmakologi vid Göteborgs universitet.

Göran Engberg flyttade därefter över sin forskning till Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi, där han varit universitetslektor i farmakologi sedan 1995. Från 1998 är han studierektor vid KI i samma ämne.

Göran Engberg utnämndes den 1 juni 2002 till professor i farmakologi vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Kynurensyra förekommer normalt i låga koncentrationer i hjärnan. Den antas bland annat ha till uppgift att reglera funktionen av den viktiga signalsubstansen glutamat genom sin förmåga att blockera glutamatreceptorerna i hjärnan. Tidigare har det visats att ämnen med denna egenskap kan framkalla samma symtom som är utmärkande vid schizofreni. En nyligen framlagd hypotes går ut på att kynurensyra som bildas efter aktivering av hjärnans immunsystem spelar en viktig roll för att utveckla sjukdomen.