gm_bild.jpg

Giuseppe Masucci

Anknuten till Forskning

Om mig

Giuseppe Masucci: Anknuten forskare vid institutionen för onkologi-patologi. Docent och överläkare vid Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

  • Född 1951,  specialist i onkologi.
  • Har läkarexamen från universitetet i Ferrara, Italien.
  • Är knuten till Radiumhemmet i Stockholm sedan 1979.
  • Medverkar i Socialstyrelsens Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) som är en beredskapsfunktion vid Centrum för strålningsmedicin.
  • Medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för radiologiska och nukleära händelser (RN-MeG).

Forskningsbeskrivning

Giuseppe Masuccis forskning är inriktad på immunoterapi och därmed relaterade prognosfaktorer som kan utnyttjas för ”personaliserad” (individrelaterad) cancermedicin. Hans grupp har fastställt att patientens vävnadstyp (HLA-antigen) har stor betydelse för den som utvecklat en malign tumörsjukdom. Gruppen har på senare år särskilt fokuserat på frekvensen av HLA-A2-allelen i Skandinavien; denna genvariant är korrelerad med dödligheten i äggstocks- och prostatacancer.

Giuseppe Masucci utvecklar också kombinationsbehandlingar med så kallad stereotaktisk ablativ radioterapi (SABR), som ger höga välavgränsade stråldoser till små tumörer, följd av immunterapi