Om mig

Jag är exekutiv assistent till professorerna Jesper Lagergren och Pernilla Lagergren, samt      administratör för deras forskargrupper, Övre GI kirurgi och Kirurgisk vårdvetenskap. 

Mina uppgifter är:

  • Att sköta de administrativa aspekterna av vetenskaplig forskning och forskningssamarbete, både      inom grupperna och med externa samarbetspartners och myndigheter. 
  • att hantera intern och extern kommunikation, gruppaktiviteter och kontor logistik.

Jag har omfattande administrativ erfarenhet från den medicinska sektorn i Sverige och flera europeiska länder, och      trivs i flerspråkiga      internationella miljöer.

Min akademiska bakgrund är inom folkhälsa (MSc, Stockholms universitet - Sverige), och Bevarande av kulturarv (Kandidatexamen, Ca Foscari University - Venedig, Italien).