Om mig

Jag jobbar som internationell handläggare på Avdelningen för utbildning- och forskarutbildningsstöd (Universitetsförvalningen) vid Karolinska Institutet.

Jag jobbar med biomedicinska analytikerprogrammet, tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet, röntgensjuksköterskor- samt biomedicinprogrammet.

 

 

Utbildning

Jag har doktorsexamen i engelska från University of Queensland (Brisbane - Australien) samt kandidat- och magisterexamen i engelska från Stockholms universitet.