Om mig

Jag arbetar kliniskt som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen, Södersjukhuset. Sedan oktober 2014 är jag registrerad som doktorand på Karolinska Institutet vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt: Strategies, relationships and care environments that enhance the patients´ ability to manage with critical illness and care in intensive care units.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa en teori om beteenden som stärker en persons förmåga att hantera svår kritisk sjukdom och vård på en intensivvårdsavdelning.

Huvudhandledare: Eva Joelsson Alm, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Bihandledare: Anna Sandgren, med dr, docent, Palliativt centrum för samskapad vård, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö

Christer Svensén, med dr, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Ulla Forinder, med dr, docent, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan Gävle.

Publikationer:

Vogel, G., Forinder, U., Sandgren, A., Svensen, C. & Joelsson-Alm, E. (2018). Health-related quality of life after general surgical intensive care. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 62 (8), 1112-1119.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aas.13139

Eldh AC., Vogel, G., Söderberg, A., Blomqvist, H., Wengstörm, Y. (2013). Use of evidence in clinical guidelines and everyday practice for mechanical ventilation in Swedish intensive care units. Worldviews on evidence-based nursing: 10(4)):198-207.

https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/wvn.12008

Pedagogiska meriter

2008-pågående undervisar i Barn A-HLR, multiprofessionell teoretisk och praktisk utbildning.

2017-pågående föreläser om intensivvård i utbildningen för specialissjuksköterskor, medicin och kirurgi, Karolinska institutet

2018-pågående 10% av heltid uppdrag som kliniklärare i sjuksköterskeprogrammet termin 5, Karolinska institutet, Södersjukhuset

Utbildning

1994 Legitimerad sjuksköterska, Röda korsets högskola

2001 Specialistsjuksköterskeexamen, inom intensivvård, Karolinska Institutet

2005 Fil kand, omvårdnad, Sophiahemmets högskola

2006-2010 Kurser med inriktning mot hälsa och forskningsmetodik, 75 hp  avancerad nivå, Karolinska institutet

2012 Folkhälsa,15 hp avancerad nivå, Uppsala universitet