Om mig

Jag är forskare vid Karolinska Institutet. Jag disputerade i Industriell ekonomi och organisation på KTH 2019 med min avhandling "Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-Leadership in context" med professor Matti Kaulio som handledare. Tidigare har jag en masterexamen i organisationspsykologi från Stockholms Universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om kunskapsarbetares arbetsvillkor och moderna organisationsformer och arbetssätt som till exempel agil utveckling. Framförallt har jag bedrivit forskning kring självledarskap, aktivitetsbaserade kontor och nu senast, hemifrånarbete.

Jag har särskilt ett fokus på hållbara arbetssystem, kognitiv hälsa och produktivitet.

Pedagogiska meriter

I'd be happy to supervise theses in my area if:

 • you are using survey methodologies...
 • or (semi-)structured interviews...
 • or basically any method where data is gathered from or about people.
 • If you want to use statistical analyses such as t-test, ANOVA, regressions or cluster analysis
 • Or if the topic concerns:
  • human resources
  • knowledge work
  • leadership
  • innovative work climate or culture
  • agile software development.

Pedagogiska meriter:

Ansvarat för och undervisat i kurserna:

ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete (basic level) (Organization and Knowledge Intensive Work), 6 hp civil engineering students in Computer Science, year 2, approximately 180 students each year. KTH

ME2063 Team leadership & Human Resource Management (advanced level), 6 hp, Civil engineering students in Industrial Economics & Management, year 3, approximately 190 students each year. KTH

Work and Organizational Psychology (Psychology B), 7,5 hp, approximately 30 students, Södertörns Högskola.

Test methodology (Psychology C - Methods), 3 hp, approximately 30 students, Södertörns Högskola. 

Leading Future Talents, 1 hp, KTH Executive Education (now Executive School).

Akademiska priser och utmärkelser

 • Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2019 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö (FALF)
 • Best Reviewer Award 2019 - Creativity and Innovation Management