Om mig

Jag är epidemiolog och läkare som vill ta del av ett tvärvetenskapligt, högt kvalificerat och ambitiöst team som arbetar med epidemiologi, statistik, genomisk, metabolisk och hjärt-kärlsjukdomar, där jag kan lära, utveckla och bidra med mina kunskaper och kompetens till arbetslaget.

Forskningsbeskrivning

Avhandlingstitel: Postmenopausal hormonbehandling och kardiovaskulär risk.

Projektet har utformats för att öka kunskapen om postmenopausal hormonbehandling och dess möjliga inverkan på risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor under klimakteriet. Projektet grundades på observationsdata från en fallkontrollstudie och från en gruppering av individuella deltagares rådata från fem kohortstudier.

Jag arbetade i samband med forskare vid Karolinska Institutet för att upprätta COMPREHEND-projektdatabasen (http://ki.se/en/imm/comprehend). Projektet involverade samarbete över olika regioner i Sverige där individuell deltagardata samlades in på över 80,000 kvinnor.

Utbildning

  • PhD, Epidemiologi, KI (2018)
  • Examen från SINGS, KI (2014)
  • MSc, Global Hälsa, KI (2012)
  • MD, Universidad del Cauca, Colombia (2011)