Gergö Hadlaczky

Gergö Hadlaczky

Adjungerad adjunkt

Om mig

Jag arbetar dels som adjungerad forskare vid LIME, Karolinska Institutet och dels som verksamhetschef för Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO, Region Stockholm) och Enhetschef vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid SLSO. Min utbildningsbakgrund är inom experimentell psykologi och jag jobbar huvudsakligen med forskning, utbildning och metodstöd kring befolkningsinriktad suicidprevention.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om ämnet självmord med tonvikt på folkhälsa. Jag arbetar med att identifiera riskfaktorer för självmord, möjligheter att förebygga självmord och utvärdering av folkhälsoinriktade insatser. Jag är också intresserad av att identifiera suicidrelaterade psykologiska mekanismer, särskilt genom att kombinera självmordsfältet med området beslutsfattande.