Om mig

Jag är professor i molekylär virologi vid Karolinska Institutet sedan 1 november 2021.

Jag har en examen i mikrobiologi från University College Dublin 1994 och disputerade 2000 vid Institute for Animal Health (nuvarande Pirbright Institute) iStorbritannien. Samma år kom jag som postdoc till KI:s institution för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, där jag senare blev senior forskare och gruppledare. Jag blev docent 2013.

Forskningsbeskrivning

Min forskargrupp vid MTC studerar tidiga interaktioner mellan virus och deras värdceller. Med hjälp av alfavirus som modellsystem utforskar vi rollen för cellulära processer som stressresponser, interferonsystemet och autofagi vid virusinfektion. Mer information på vår grupps hemsida

Sedan 2020 har vi utvecklat sars-cov-2-neutraliserande nanokroppar som en del av CoroNAb-konsortiet

Fem utvalda publikationer:

An alpaca nanobody neutralizes SARS-CoV-2 by blocking receptor interaction.
Hanke L, Vidakovics Perez L, Sheward DJ, Das H, Schulte T, Moliner-Morro A, Corcoran M, Achour A, Karlsson Hedestam GB, Hällberg BM, Murrell B, McInerney GM
Nat Commun 2020 09;11(1):4420

Separate domains of G3BP promote efficient clustering of alphavirus replication complexes and recruitment of the translation initiation machinery.
Götte B, Panas MD, Hellström K, Liu L, Samreen B, Larsson O, Ahola T, McInerney GM
PLoS Pathog 2019 06;15(6):e1007842

Alphavirus-induced hyperactivation of PI3K/AKT directs pro-viral metabolic changes.
Mazzon M, Castro C, Thaa B, Liu L, Mutso M, Liu X, Mahalingam S, Griffin JL, Marsh M, McInerney GM
PLoS Pathog 2018 01;14(1):e1006835

Combined structural, biochemical and cellular evidence demonstrates that both FGDF motifs in alphavirus nsP3 are required for efficient replication.
Schulte T, Liu L, Panas MD, Thaa B, Dickson N, Götte B, Achour A, McInerney GM
Open Biol 2016 Jul;6(7):

Viral and cellular proteins containing FGDF motifs bind G3BP to block stress granule formation.
Panas MD, Schulte T, Thaa B, Sandalova T, Kedersha N, Achour A, McInerney GM
PLoS Pathog 2015 Feb;11(2):e1004659

 

Pedagogiska meriter

Jag är involverad i undervisning på flera nivåer på KI:

  • Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever.
  • Immunologi- och mikrobiologikurs för studenter i biomedicin.
  • Examensprojektkurs för doktorander i biomedicin.