gabriella-palmer-a.jpg

Gabriella Jansson Palmer

Adjungerad lektor

Om mig

Adj lektor, Studierektor för kursen Klinisk medicin, inriktning kirurgi på termin 7 läkarprogrammet

Överläkare , Kolorektalsektionen. ME Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Medlem i kolorektalcancer forskningsgrupp, MMK

Medlem i LINK