Om mig

Jag är specialistläkare i Palliativ medicin sedan 2016 samt Onkologi sedan 2007 och arbetar sedan 2014 som överläkare vid ASIH Stockholm Södra inom både avancerad hemsjukvård samt specialicerad palliativ slutenvård. Jag är ansvarig för klinikens FoU-verksamhet.

År 2019 disputerade jag vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin (Solna) med en avhandling om hjärnmetastaser vid bröstcancer. 

 

Forskningsbeskrivning

Jag drivs av att förbättra vården för patienter som befinner sig slutet av livet, att ta fram mer evidensbaserad kunskap för hur vi vårdar samt ger eller inte ger olika behandlingar. Detta är ett område där det finns bristande kunskaper.

Idag bedriver jag postdoktorala studier som bland annat handlar om hur vi kan på ett säkert sätt kan sätta ut av läkemedel och ge rätt typ av läkemedel sista tiden i livet, hur lab påverkas i livets slut samt hur vården av patienter som har malign ascites kan förbättras. 

Pedagogiska meriter

Jag har handlett 2 ST-läkare i Palliativ medicin i deras vetenskapliga arbeten samt handleder i dagsläget 2 ST-läkare i deras vetenskapliga arbeten inom Palliativ Medicin och Allmän Medicin.

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet, år 1997 

Legitimerad läkare (AT Södersjukhuset), år 2000

Specialistläkare i Onkologi 2007 och i Palliativ Medicin 2016

PhD 2019, Karolinska Institutet