gb3.jpg

Gabriella Bröms

Anknuten till Forskning

Om mig

Gabriella Bröms tog läkarexamen vid Karolinska institutet 2011, efter att ha läst de avslutande kurserna på Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York. Parellellt med sin AT på Danderyds sjukhus, avslutade hon sina doktorandstudier i och med disputation 2015. Under 2015-2017 var hon studierektor på KI och SLLs Forskarskola för kliniker inom epidemiologi. Hon arbetar nu som ST-läkare på medicinkliniken på Danderyds sjukhus. Genom en Klinisk postdoktor-tjänst inom SLL forskar hon på halvtid och kommer under 2017 - 2018 att spendera en period på Harvard School of Public Health, Boston för att arbeta med kollegor inom InPreSS-studien (International Pregnancy Safety Study). 

 

Forskningsbeskrivning

Studierna inom avhandlingen fokuserade på effekterna av kronisk inflammatorisk sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) särskilt, och dess behandling på gravida kvinnor och deras barn. Gabriella Bröms deltar nu i flera projekt om läkemedel under graviditet, IBD och psykisk ohälsa.

 

Publikationer: [pubmed:22922307]

 

Loading bibliometrics...