fritjof.jpg

Fritjof Norrelgen

Anknuten till Forskning

Om mig

Fritjof Norrelgen arbetar som logoped vid Karolinska Universitetssjukhuset och har lång erfarenhet av utredningar av barn med neuropsykiatriska tillstånd. Övervägande har utredningarna berört barn med svårbehandlad epilepsi. Arbetet med denna patientgrupp har även omfattat metodutveckling av funktionell magnetkamera-undersökning (fMRI) för kartläggning av språkliga nätverk hos barn inför planerad epilepsi-kirurgi. Fritjof arbetar även med vuxna patienter och preoperativ språklig kartläggning med navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) inför neurokirurgi, med språklig kartläggning under vaken neurokirurgi och med pre- och postopbedömningar av dessa patienter.

Forskningsbeskrivning

Avhandlingen 2002 vid Karolinska Institutet behandlade talperception och arbetsminne hos barn med ADHD och hos barn med språkstörning. För närvarande pågår projekt inom två olika områden:

Ett aktuellt forskningsprojekt handlar om att undersöka och följa upp utvecklingen av språkliga och kommunikativa färdigheter hos barn med autismspektrumtillstånd. Närmare 100 barn med autismspektrumtillstånd (AST) som inte hade en kognitiv funktionsnedsättning undersöktes i förskoleålder och ca 45 av dem följdes upp vid 12 års ålder rörande språkliga färdigheter och läs- och skrivförmåga. Projektet kommer att bidra med detaljerad information om utvecklingen av språkliga färdigheter och läs- och skrivfärdigheter hos barn med AST utan kognitiv funktionsnedsättning.

I ett annat projekt undersöks språklig påverkan postoperativt (3 och 12 månader) hos vuxna patienter som opererats för hjärntumörer och där man monitorerat språkliga funktioner under vaken neurokirurgi för att minska risken för språkliga nedsättningar. En målsättning med projektet är att kartlägga subtila förändringar i språkliga förmågor hos dessa patienter eftersom detta inte är väl studerat ännu. Även små försämringar kan medföra en markant påverkan på livskvalitet och arbetsförmåga.