Fritjof Norrelgen

Fritjof Norrelgen

Anknuten till Forskning

Om mig

Leg. logoped sedan 1993, medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet 2002.

Anställd som logoped vid Karolinska Universitetssjukhuset. Kliniskt arbete handlar framför allt om team-utredningar av barn med neurologiska utvecklingsavvikelser. Till stor del är patienterna barn med svårbehandlad epilepsi. Arbetet med denna patientgrupp har även omfattat metodutveckling av funktionell magnetkamera-undersökning (fMRI) för kartläggning av kortikala språkliga nätverk hos barn inför planerad epilepsi-kirurgi. Sedan 2015 består arbetet även av vuxna patienter med hjärntumörer planerade för vaken neurokirurgi där det rutinmässigt ingår språkliga utredningar pre- och postop., preoperativ språklig kartläggning med navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) och språklig monitorering under vaken neurokirurgi.

Forskningsbeskrivning

Avhandlingen handlade huvudsakligen om utvecklingen av talperception och språkligt arbetsminne hos barn med neurologiska utvecklingsavvikelser.

Aktuella frågor handlar om att undersöka:

  • Utvecklingen av språkliga och kommunikativa färdigheter hos barnpatienter med autismspektrumtillstånd.
  • Postoperativt funktionellt utfall hos patienter med gliom som behandlats med vaken neurokirurgi – övergripande funktioner och mer specifikt rörande språkliga funktioner