Frida

Frida Lundberg

Forskningsspecialist

Om mig

Jag är forskningsspecialist inom reproduktiv onkologi och cancerepidemiologi.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är främst inriktad på framtida fertilitet och överlevnad för cancerpatienter.

Anna Johanssons forskargrupp vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik undersöker jag samband mellan cancer och graviditet, och bihandleder doktorand Leo Gkekos.

Jag jämför också canceröverlevnad mellan de nordiska länderna i ett samarbetsprojekt med the Association of the Nordic Cancer Registries (ANCR), Therese AnderssonMats LambeAnna Johansson och Paul Lambert.

Kenny Rodriguez-Wallbergs forskarteam vid institutionen för Onkologi-Patologi studerar jag fertilitetsbevarande behandlingar för bland annat cancerpatienter, och är bihandledare för doktorander Kristina Weibring och Tobias Lekberg.

Utbildning

Medicine doktor i epidemiologi, Karolinska Institutet (2018)

Magister i miljö- och hälsoskydd, Stockholms Universitet (2010)

Magister i biomedicin, Karolinska Institutet (2008)