Skip to main content
img_2476.jpg
Jag är aktiv inom bröstradiologienheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Min forskning handlar om användningen av nya maskininlärningstekniker, djupinlärning, inom bröstcancerdiagnostik.

Fredrik Strand

Anknuten till Forskning

Jag är aktiv inom bröstradiologienheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Min forskning handlar om användningen av nya maskininlärningstekniker, djupinlärning, inom bröstcancerdiagnostik.
Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är disputerad specialistläkare inom Bild- och Funktionsmedicin (röntgen) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sedan tidigare är jag även civilingenjör i teknisk fysik, och har erfarenhet som entreprenör i startup-företag. Forskningsmässigt är jag intresserad av att undersöka hur nya maskininlärningstekniker, djupinlärning, kan användas för att utvärdera radiologiska bilder, mammografi och magnetkamera, inom bröstcancerdiagnostik.

Forskningsbeskrivning

Jag har två huvudsakliga forskningsinriktningar:

  • MR Bröst för att välja och utvädera respons vid olika neoadjuvanta behandling för kvinnor med bröstcaner. Initialt arbetar jag med detta på UCSF inom projektet I SPY 2 med Laura Esserman som PI och Nola Hylton som ansvarig för radiologiska delen. 
  • Förbättring av bröstcancerscreeningen genom att använda nya djupinlärningstekniker på mammografibilder. Detta är ett projekt som jag ansvarar för som PI, och med samarbete med bland andra KTH för utvecklandet av nätverk. 

Pedagogiska meriter

  • Undervisning i radiologi för läkarstudenter

Utbildning

  • Medicine Doktor från Karolinska Institutet
  • Läkarexamen från Karolinska Institutet
  • Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Forskar ST, SLL (Stockholms Läns Landsting)

2016 Stipendiat, SFMR (Svensk Förening för Medicinsk Radiologi)

2017 Travel Award, RSNA (Radiological Society of North America)

 

Loading bibliometrics...