Fredrik von Kieseritzky

Fredrik von Kieseritzky

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är docent i organisk kemi och forskar framförallt på läkemedelskemi med fokus på CNS och smärta. Jag är ledamot i Stiftelsen Spinalis och har därtill ett antal företagsengagemang. Min akademiska forskning är tvärvetenskaplig.

Utbildning

  • Teknologie doktor i organisk kemi, KTH 2004
  • Civilingenjör i kemiteknik, KTH 2000