Bilden visar Fredrik Söderlund

Fredrik Söderlund

Doktorand

Min forskning fokuserar på att förstå kopplingen mellan tillsatser och föroreningar i livsmedel och dess koppling till folkhälsosjukdomar.

Om mig

Med en bakgrund inom nutrition arbetar jag idag som doktorand inom nutritionsepidemiologi vid enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi, vid Institutet för miljömedicin (IMM).

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att bedöma sambandet mellan exponering och sjukdom av specifika komponenter i ultraprocessade livsmedel.

Utbildning

Masterexamen i nutrition 2019

Kandidatexamen i nutrition 2017