Om mig

Jag är specialistläkare inom kärlkirurgi, kirurgi och akutsjukvård och tjänstgör inom kärlkirurgiska sektionen på Södersjukhuset i Stockholm. 

Forskningsbeskrivning

Jag har tidigare ägnat mig åt forskning kring den inflammatoriska reaktionen som kan uppstå vid behandling av bukaortaaneurysm med EVAR-teknik. Mitt avhandlingsarbete har handlat om studier av naturalförlopp vid benartärsjukdom och associerad kardiovaskulär risk. Mitt fortsatta forskningsintresse är fokuserat på tillstånd relaterade till benartärsjukdom.  

Jag är medlem i forskningsgruppen SOSVASC på Södersjukhuset.  

Utbildning

Läkarexamen, Göteborgs Universitet, 1998 

Medicine doktor, Karolinska Institutet, 2021