Fredrik Santoft

Fredrik Santoft

Adjungerad adjunkt

Om mig

Jag arbetade kliniskt i primärvården (först med barn och ungdomar, sedan med vuxna) mellan 2010 och 2019. Parallellt med det kliniska arbete genomförde jag mina doktorandstudier. År 2019 började jag på Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP), där jag främst jobbar som kursansvarig och lärare på Psykoterapeutprogrammet.  

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på att utvärdera effekten av KBT vid vanliga psykiatriska tillstånd (såsom ångest, depression och stress/utmattning) och kring vilka processer som kopplar till behandlingsutfall. Jag disputerade 2019 med avhandlingen "What makes cognitive behavior therapy work? An investigation of psychological and inflammatory processes".