Picture of Fredrik

Fredrik Sandesjö

Doktorand

Om mig

Jag jobbar som barnläkare och barnneurolog på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Min forskning handlar om barn och ungdomar med multipel skleros (MS). 

Forskningsbeskrivning

MS är en kronisk sjukdom som över tid, i de flesta fall, resulterar i en betydande neurologisk funktionsnedsättning. De flesta som insjuknar är unga vuxna, men ungefär en av tio diagnosticeras som barn. Barn har visserligen en långsammare sjukdomsprogress, men eftersom de insjuknar tidigare når de ändå en uttalad funktionsnedsättning vid en yngre ålder, varför behovet av att tidigt gå in med behandling anses vara stort. 

Behandlingen lutar sig mot internationella riktlinjer baserade på data från vuxna patienter, men mycket talar för att den även är effektiv och säker för barn. Som den största delen av mitt doktorandarbete planerar jag att undersöka detta närmare genom retrospektiva studier av alla barn i Sverige som behandlats för MS de senaste 20 åren. 

Dessa studier kan komma att få stor klinisk betydelse för barn med MS, dels i Sverige, men även internationellt.