Om mig

Jag arbetar som registrator på KI sedan maj 2020. Mina arbetsuppgifter är bl.a. att:

  • hantera fysisk post
  • skapa nya ärenden och...
  • diarieföra handlingar i ärendehanteringssystemet W3D3
  • avsluta färdigbehandlade ärenden och arkivlägga dessa
  • hantera begäran om allmän handling både via e-post och telefon

Utöver dessa dagliga rutiner är jag även delaktig i framtagandet av e-blanketter för verksamheten samt objektspecialist i W3D3.