Filippa Folke

Filippa Folke

Doktorand

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och tog examen från Uppsala Universitet år 2017. Sedan min examen har jag arbetat inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet främst med arbetspsykologisk testning, personbedömningar, grupp- och ledarskapsutveckling. Vid sidan av det arbetet har jag även arbetat som forskningsassistent på Karolinska Institutet. Sedan januari 2021 arbetar jag som doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen Psykologi. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsintresse ligger främst i det moderna arbetslivets villkor och vilka konsekvenser dessa har för individers hälsa och säkerhet inom organisationer. Specifikt är mitt intresse hur arbetsvillkor och organisation kan kopplas till säkerhet inom komplexa högrisk-organisationer. 

Jag arbetar inom projektet Hållbar flygsäkerhet. Metodutveckling och interventioner för att mäta, förändra och förebygga (organisatoriska) risker inom luftfarten.  Projektet undersöker de flygsäkerhetsmässiga konsekvenserna av piloters och kabinpersonals arbetsvillkor - samt hur hållbar säkerhet kan skapas inom ramen för de speciella förhållanden som råder inom luftfarten. Mitt doktorandprojekt undersöker effekterna av de förändrade anställningsförhållandena för kabinpersonals arbetsvillkor, stressrelaterad ohälsa och passagerar- och flygsäkerhet. Jag var tidigare delaktig i projektets föregångare rörande avreglering, arbetsvillkor och hälsa (Sambanden mellan och effekterna av avreglering och förändrade anställningsförhållanden för trafikpiloters arbetsvillkor, stressrelaterad ohälsa och flygsäkerhet).

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på psykologprogrammet på Karolinska Institutet under kursen Arbets- och organisationspsykologi (Termin 5). 

 

Publikationer

Folke, F., & Melin, M. (2022). Selecting flight mode - Risk factors associated with presenteeism among commercial pilots and the role of depressive symptoms. Journal of Air Transport Management103. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2022.102254

Johansson, F., & Melin, M. (2018) Fit for Flight? Inappropriate Presenteeism Among Swedish Commercial Airline Pilots and its Threats to Flight Safety. International Journal of Aerospace Psychology, 28:3-4, 84-97.