Profilbild

Filip Gedin

Postdoktor

Om mig

Jag är en hälsoekonom som disputerade i december 2020 på Karolinska institutet med avhandlingen "the burden of back pain - Evaluation of costs and health outcomes". Efter avslutade doktorandstudier är jag nu Postdoc i forskargruppen Pain Neuroimaging Lab på Karolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Min postdocfokuserar smärta och smärtmekanismer, genom projektet PrePain försöker vi förstå hur långvarig smärta uppstår genom att länka hjärnavbildningsdata med nationella register. I övrigt forskar jag på ekonomiska utvärderingar och litteraturöversikter.