Skip to main content

Om mig

Jag har en Bachelor i Folkhälsovetenskap och en master i Hälsoekonomi, policy och managment, från Karolinska Institutet i Solna. Efter examen har jag arbetet som forskningsassistent på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna.  

Forskningsbeskrivning

Syftet med mitt doktorandprojekt är att utvärdera kostnader och effekter av två behandlingsstrategier för patienter med kronisk ospecifik ländryggssmärta. Behandlingsstrategierna är manuell behandlingsstrategi inkluderande HVLA-manipulation och rehabiliteringsträning samt farmakologisk behandlingsstrategi bestående av NSAIDer och svaga opioider i kombination med rådgivning. 

Loading bibliometrics...