Felix Liebau

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Kritiskt sjuka patienter förlorar ofta stora mängder kroppsprotein, muskemassa och muskelfunktion, faktorer som förvärrar prognosen och förlänger tillfrisknandet. Förbättrade nutritionsstrategier kan vara användbara för att begränsa proteinförlusten. En bättre förståelse av proteinmetabolismen hos kritiskt sjuka patienter är därför nödvändig.

Vi undersöker proteinomsättning i hela kroppen hos patienter på intensivvårdsavdelningen genom att använda aminosyror märkta med stabila isotoper, speciellt vill vi undersöka hur protein tillfört i nutritionen utnyttjas. Resultaten kan leda till ett förbättrat och effektivare födointag för att minska proteinförlusten.