Skip to main content
ki.179_high_resolution.jpg

Fanny Sellberg

Postdoktorala studier

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag har avlagt en kandidat examen inom nutrition och en master i epidemiologi. Jag påbörjade mina doktorandstudier i december 2014 och beräknas vara klar år 2018.

Forskningsbeskrivning

Min forskning inriktar sig på gastric bypass kirurgi. Jag tittar på partner och barn till kvinnor som genomgått gastric bypass kirurgi avseende ätbeteende, mental hälsa och vikt. Jag har även tillsammans med mina handledare startat en interventionsstudie som ska utvärdera om gruppträffar kan influera gastric bypass patienter avseende social anpassning, livskvalitet, ätbeteende och självkänsla.

Loading bibliometrics...