Om mig

Jag har arbetat i forskargruppen Health Economics and Policy sedan 2010. Sedan 2012 är jag också anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning i Region Stockholm. Jag påbörjade mina doktorandstudier 2015.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om hur hälso- och sjukvården presterar, med ett särskilt fokus på dess produktivitet, effektivitet och utfall. Du kan läsa mer om mitt doktorandprojekt här.

Vid sidan av mitt doktorandprojekt ingår jag i en nordisk samarbetsgrupp, Nordic Hospital Comparison Study Group (NHCSG), som jämför och analyserar skillnaderna i bland annat hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kostnad inom och mellan de nordiska länderna. Jag deltar även i ett europeiskt projekt, BRIDGE Health, där vi jämför vårdutnyttjande, produktivitet, resultat och kostnader i sjukvården mellan olika europeiska länder.

Utbildning

Jag har en ekonomie magisterexamen med nationalekonomi som huvudområde från Stockholms Universitet samt en masterexamen inom folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi, management och policy från Karolinska Institutet.

Loading bibliometrics...