Picture of Fanny Goude

Fanny Goude

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är medlem i forskargruppen Health Economics and Policy som bedriver forskning om hur resurser används för att bidra till en effektiv vård och förbättrad hälsa. Jag är även anställd som hälsoekonom vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning i Region Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Bland annat medverkar jag i projektet NORCHER som är ett nordiskt samarbete där vi jämför och analyserar vårdutnyttjande, produktivitet, resultat och kostnader i sjukvården mellan de nordiska länderna.

Min doktorsavhandling fokuserade på hur benchmarking tillsammans med big data från patient- och befolkningsregister kan tillämpas för att mäta resultat utifrån olika perspektiv och nivåer inom hälso- och sjukvården. Titeln på avhandlingen är ”Hips don’t lie – the use of benchmarking and register data to assess the performance of orthopaedic care” och du kan läsa mer om doktorandprojektet här

Utbildning

Jag har en ekonomie magisterexamen med nationalekonomi som huvudområde från Stockholms Universitet samt en masterexamen inom folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi, management och policy från Karolinska Institutet. Jag disputerade 2021 vid Karolinska Institutet.