Om mig

Jag tog sjuksköterskeexamen med inriktning onkologi 1995 och har som sjuksköterska främst arbetat med palliativ vård inom olika vårdverksamheter i Stockholm.

Efter min disputation 2009 anställdes jag vid sektionen för omvårdnad och har genom åren varit kursansvarig, kursexaminator och lärare i ett flertal kurser vid sjuksköterskeprogrammet. För nuvarande arbetar jag främst i termin sex vid sjuksköterskeprogrammet. Jag undervisar främst i omvårdnad av äldre personer och vetenskaplig teori och metod.

Sedan 2019 är jag temaordförande för första året vid sjuksköterskeprogrammet och medlem i programrådet. 2020 tillträdde jag som ordförande i sektionens kvalitetsråd.

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete handlar om mötet mellan äldre personer med akut förvirringstillstånd, deras närstående och vårdpersonal.

Efter disputationen har jag deltagit i två interventionsprojekt för personcentrerad vård av personer med demenssjukdom inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Forskningsledare: Professor Lena Borell och Professor PO Sandman.