Om mig

Jag är barnmorska sedan 30 år och disputerade vid KI 2014. Min yrkeserfarenhet finns framförallt inom mödrahälsovård och antikonception. Jag undervisar nu på barnmorskeprogrammet och är kursledare inom programmet samt uppdragsutbildning.

 

Forskningsbeskrivning

Min avhandling bestod av både kvalitativa och kvantiativa metoder där syftet var att undersöka föräldrar och barnmorskor erfarenheter och åsikter om gruppmödravård.

Jag har fortsatt att forska om gruppmödravård för Somaliska kvinnor , i detta projekt är jag är bihandledare för en doktorand. 

Jag är delaktig i ett projekt om depression under graviditeten vid namn MAGDALENA: https://www.magdalenastudien.se/

Utbildning

Forskarutbildning, Karolinska institutet 2010-2014

Magister i omvårdnad 2000

Barnmorskeexamen 1988

Sjuksköterskeexamen 1985

Akademiska priser och utmärkelser

Vivian Wahlberg stipendium 2010