Skip to main content
hagel_ki.jpg

Eva Hagel

Statistiker

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag arbetar sedan 2012 som statistiker på Enheten för Medicinsk Statistik där jag undervisar i medicinsk statistik, samt ger konsultation till forskare och studenter inom bland annat val av statistisk metod, analys, databearbetning, presentation av data och studie design.

Loading bibliometrics...