Skip to main content
Eva Åhrén, Hagströmer Lirary

Eva Åhrén

Verksamhetschef

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Sedan oktober 2013 arbetar jag som chef för den nybildade Enheten för medicinens historia och kulturarv, samt föreståndare för Hagströmerbiblioteket. Tidigare har jag arbetat som forskande historiker vid National Institutes of Health i USA och på Uppsala universitet.  2003-2007 var jag forskningschef på Nobelmuseet, efter att ha doktorerat vid Tema hälsa och samhälle, Linköpings universitet.

Bilder, böcker, tidskrifter och föremål är rika källor till hur människor i historien uppfattat sina kroppar, den undflyende hälsan, sjukdomar och deras botemedel och världen omkring dem. Därför är det fantastiskt att få förtroendet att förvalta Karolinska Institutets rika kulturarv, en resurs vi behöver för att förstå varifrån vi kommer och vart vi är på väg.

Forskningsbeskrivning

Medicin- och vetenskapshistoria är mitt stora intresse. Min egen forskning rör främst visuell kommunikation inom anatomi och patologi under 1800-talet, särskilt på Karolinska Institutet. Jag undersöker hur anatomer som Anders och Gustaf Retzius samlade, använde, preparerade och visualiserade preparat från människor och djur i sin forskning. Många av de bilder de framställde är väldigt vackra och det är fascinerande hur mycket de kunde se och avbilda med instrument som ter sig oerhört enkla i jämförelse med dagens digitaliserade visualiseringsteknologier.

Utbildning

Fil. mag., Idéhistoria, Stockholms Universitet, 1994

Fil. dr, Tema Hälsa och samhälle, Linköpings universitet, 2002

Posdoc, History of Medicine, Yale Univeristy, 2005-2006

Loading bibliometrics...