Forskningsbeskrivning

Avhandlingens titel: "Om man inte frågar får man inget veta".

Huvudsyftet med avhandlingen var att undersöka beredskapen hos sjuksköterskor och distriktssköterskor i pirmärvården att möta kvinnor som utsätts för våld, att ta fram ett instrument och psychometriskt testa det för att utvärdera en utbildningsintervention.