Om mig

Docent, leg. sjukgymnast , Specialist i OMT

Magister i Medical Management and leadership

Kombinerar klinisk expertis med utbildning och ledarskap

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2009 med en avhandling "Recurrent low-back pain. Exercise intervention and predicitve factors"

http://ki.se/en/nvs/musculoskeletal-disorders-from-a-biopsychosocial-pe… 

Min vetenskaplig verksamhet bedrivs inom flera forskargrupper både nationellt och internationellt. Jag leder forskargruppen http://ki.se/en/nvs/musculoskeletal-disorders-from-a-biopsychosocial-pe… vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi vid Karolinska Institutet (KI)

Fokus för min forskning är muskuloskeletal smärta och resultat av kliniska interventioner i syfte att  förbättra  förebyggande arbete och patienthantering i primärvården. Detta omfattar utveckling och utvärdering av klinisk diagnostik och förebyggande metoder i syfte att förbättra hälsa och arbetsförmågan hos personer som lider av ländryggssmärta men även av annan muskuloskeletal smärta. Det långsiktiga målet är att utveckla och utmana existerande kunskap, samt genomföra uppdaterade behandlingsprogram i primärvården om LBP. Jag ingår även i MUSIC - gruppen vid Institutet för miljömedicin (IMM) där jag genomför epidemiologiska studier med tanke på risk  och prognos för nack- och/eller ländryggsmärta i en generell population- Stockholms Folkhälsokohort.

Pedagogiska meriter

Kursledare och examinator i det interprofessionella magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap vid Inst för NVS. 

Del av programnämnd 9 samt programrådet NVS under 2016.

Utbildning

Disputerade 2009-04-23

Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Physiotherapy, KI Thesis: Recurrent Low Back Pain. Exercise intervention and predictive factors

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/39685

Master of Science, Leadership and organization, Medical Management Centre, LIME, KI 2015

Docent i fysioterapi 2016

 

Akademiska priser och utmärkelser

Ordförande sedan 2014 för sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna