Om mig

Jag arbetar som specialsamlingsbibliotekarie vid Hagströmerbiblioteket. Kontakta mig om du vill forska på KI:s äldre samlingar, boka en visning, eller använda våra lokaler till andra aktiviteter.

Forskningsbeskrivning

Min forskningsbakgrund ligger inom klassiska språk och bokhistoria. Jag disputerade i grekiska 2009 och har sedan dess arbetat i flera projekt med inriktning på äldre boksamlingar, såväl medeltida och förmoderna handskrifter som äldre tryckta böcker. Bland annat har jag vid Uppsala universitetsbibliotek arbetat med bokband samt varit projektledare för ett RJ-finansierat projekt kring Sveriges grekiska handskrifter. Mitt specialområde är kodikologi, d.v.s. studier av handskriften/boken som fysiskt objekt och textbärare.

2016–2019 har jag varit verksam i ett forsknings- och infrastrukturprojekt rörande de fornsvenska medeltidshandskrifterna på Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. Projektet, ”TTT: Text till tiden. Medeltida texter i kontext”, ingår i det av RJ och Vitterhetsakademien finansierade forskningsprogrammet ”Samlingarna och forskningen”.  Inom detta ansvarade jag för kodikologiska och bokhistoriska frågor samt förberedelse av katalogposter som publiceras i den digitala databasen Manuscripta.se (www.medeltid.su.se/Forskning/Text_till_tiden.htm, www.manuscripta.se).

Karolinska Institutet äger och förvaltar en för Sverige unik samling texter – handskrivna och tryckta – som dokumenterar KI:s historia likaväl som Stockholms och övriga Sveriges medicinhistoria. Boksamlingen, som numera främst är lokaliserad till Hagströmerbiblioteket, har stor internationell bredd och sträcker sig över flera sekler. Den erbjuder därför goda möjligheter till studier och forskning inom dessa och andra områden. Som bokhistoriker har jag ett intresse för såväl innehållet i boken som den materiella artefakten och förhållandet dem emellan. Till exempel kan proveniensuppgifter vittna om forskarmiljöer, nätverk och personliga relationer mellan forskare och utövare av olika medicinska professioner; bokbanden kan ge oss historiska, ekonomiska och geografiska upplysningar; handskrivna tillägg i tryckta böcker kan berätta för oss om den faktiska praktiken som rådde vid en viss tid inom medicin och farmaci. Hagströmerbibliotekets samlingar är väl värda att uppmärksammas ur alla dessa perspektiv.