Eva Noréns MTC, Neuro

Eva Noréns

Utbildningshandläggare

Jag arbetar med forskarutbildning på institutionen för medicin, Solna, i tätt samarbete med institutionens studierektor för forskarutbildning.

Om mig

Samordnar antagningen till forskarutbildningen på institutionen.

Hanterar samtliga administrativa ärenden för institutionens doktorander.

Ger information, råd och administrativt stöd till doktorander och handledare.