Eva Kosek

Eva Kosek

Professor

Om mig

Jag tog min medicinska examen (MD) vid Uppsala universitet 1986 och min doktorsexamen vid Karolinska Institutet, Stockholm 1996. Efter doktorsexamen specialiserade jag mig i rehabiliteringsmedicin (1998) och smärtlindring (2001) och har varit kliniskt verksam under den största delen av min karriär. Min forskning har jag bedrivit vid Karolinska Institutet, som docent sedan 2004 och som professor i klinisk smärtforskning sedan 2015. Sedan 2020 är jag även professor i klinisk smärtforskning vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet, i kombination med en tjänst som överläkare vid Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag kombinerar dessa tre positioner för att underlätta forskningssamarbete.  

Forskningsbeskrivning

Min forskning koncentrerar sig på patofysiologiska mekanismer vid långvarig smärta i rörelseapparaten, med särskild hänvisning till central smärtmodulering och neuroimmun interaktion. Min grupp studerar vanliga smärttillstånd som fibromyalgi, artros, reumatoid artrit och olika specifika kroniska smärttillstånd i ländryggen. Forskningen är hypotesdriven. Vi använder en mängd olika tekniker såsom genetik, analys av inflammatoriska ämnen i cerebrospinalvätska och blod, kvantitativ sensorisk testning och neuroimaging (funktionell magnetisk resonanstomografi, positronemissionstomografi). Jag har flera nationella och internationella forskningssamarbeten och deltar i translationella studier, för närvarande främst med fokus på autoreaktiva antikroppars roll vid fibromyalgi.

Som ordförande för International Association of Pain (IASP) Terminology Task Force var jag med och introducerade den nya smärtmekanistiska termen "nociplastisk smärta" avsedd för primära smärtsyndrom som kännetecknas av förändrad nociception (d.v.s. dysfunktionell smärtmodulering).

Läs mer om min forskning här