Eva Gipperth

Eva Gipperth

Annan grund

Om mig

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvaret för institutionen för fysiologi och farmakologi i administrativt avseende. Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi- och personalenhet, IT-support, infrastruktur, kommunikation och forskningsadministration.

Jag har lång erfarenhet från offentlig verksamhet och har tidigare arbetat inom Regeringskansliet och på Arbetsgivarverket.