Eva Flygare Wallén

Eva Flygare Wallén

Anknuten till Forskning

PhD, RN
Anknytning till KI
Forskar på hälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Om mig

Min forskning omfattar hälsa, levnadsvillkor, livslängd, LSS och tillgång och utnyttjande av hälso- och sjukvård hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (ID).

Jag har gjort registerstudier för kartläggning. Implementerat hälsofrämjande interventioner. Använt bland annat observation, video, enkät, accelerometer, konditionstest, DXA samt pulsvårgsanalys för att samla in data.

Jag har utvecklat pedagogiska hjälpmedel, en tallrik utifrån tallriksmodellen.

Jag är aktiv i den internationella organisationen IASSIDD och sitter i styrelsen i SIRG Health, ett internationellt nätverk för forskare på området hälsa och ID.

Jag sitter med i Special Olympics IF-råd som vetenskaplig rådgivare.