Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialisering inom onkologisk vård och har en magisterexamen i vårdpedagogik. Jag har arbetat med sjuksköterskeutbildning på grund– och avancerad nivå sedan 1981 och även haft flera olika pedagogiska ledarskapsuppdrag. Sedan 2012 är jag programdirektor för sjuksköterskeutbildningen. Min undervisning är främst inom sjuksköterskeprogrammet men även inom specialistutbildningarna för sjuksköterskor. Mina specifika intresseområden är professionell kompetens och interprofessionell samverkan. Sedan 2015 har jag ett uppdrag från styrelsen för utbildning som interprofessionell samordnare för KIs utbildningar. Min forskning är inriktad mot omvårdnad av patienter med cancersjukdomar och på senare år har jag även alltmer intresserat mig för pedagogisk forskning inriktad mot studentens lärande och professionella utveckling.  

Forskningsbeskrivning

Min forskning inom onkologisk omvårdnad är främst inriktad mot patienters symtomupplevelser och livskvalitet samt interventioner för att bedöma och tillgodose vård- och omvårdnadsbehov inom avancerad hemsjukvård. Forskningen inom medicinsk pedagogik handlar om studentens lärande med fokus på:

undervisning och examination av professionell kompetens med hjälp av patientsimuleringar och virtuella patienter metoder och verktyg för att stödja sjuksköterskestudenters professionella utveckling under utbildningen integrerande undervisningsformer sjuksköterske- och läkarstudenters upplevelser och lärande i verksamhetsförlagd utbildning samt i känslomässigt svåra situationer interprofessionell teamsamverkan

Pedagogiska meriter

fil mag vårdpedagogik 30 hp i pedagogiskt och akademiskt ledarskap inklusive individuellt mentorskap över 30-års erfarenhet av undervisning, kurs- och programutveckling samt handledning och examination av examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå doktorandhandledning mångårigt pedagogiskt ledarskapsuppdrag som programansvarig, studierektor, utbildningsansvarig och enhetschef lärarrepresentant styrelsen för utbildning 2008-2011 programdirektor sjuksköterskeprogrammet sedan 2012 ledamot KI:s pedagogiska akademi 2014 forskning med pedagogisk inriktning  

Utbildning

Sjuksköterskeexamen med inriktning onkologisk vård 1977 Magisterexamen i vårdpedagogik 1996 Medicine doktorsexamen 2007  
Loading bibliometrics...