Skip to main content

Om mig

Jag är docent och universitetslektor på NVS samt FoU-chef och fysioterapeut vid Funktion Hälsoprofessioner på Karolinska Universitetssjukhuset (förenat lektorat). Jag är även anknuten till Stockholms Sjukhem. Jag disputerade 2006 vid KI och gjorde min postdoc i Oregon, USA. Min forskning handlar i huvudsak om postural kontroll, fall och träning/fysisk aktivitet vid neurologiska sjukdomar främst Parkinsons sjukdom. 

Jag har en unik kompetens i båda kliniska och laborativa mätmetoder av postural kontroll och rörelse och därmed rör sig mina forskningsfrågor från basal forskning om neuromuskulära mekanismer till effekter av kliniska interventioner och implementering av dessa.  

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2006 vid KI på en avhandling om åldrande och balanskontroll (Effects of healthy aging on balance : A quantitative analysis of clinical tests). Därefter gjorde jag en postdoc vid Oregon Health and Science University tillsammans med professor Fay Horak och Viktor Gurfinkel på Balance Disorders Laboratory. Senare erhåll jag en forskarasiistentjänst från Vetenskapsrådet och byggde upp min egen forskargrupp vid KI

Jag har varit framgångsrik med att erhålla forskningsmedel både som huvudsökande och medsökande från olika källor i hög konkurrens (Vetenskapsrådet, Forte, Vårdal, ALF, Parkinsonfonden KI etc). Jag leder nu en framgångsrik forskargrupp med ca 15 medlemmar vid KI med inriktning mot klinisk forskning rörande Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador och äldre med fokus på fall, balans och fysisk aktivitet. 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå och är huvudhandledare för fyra doktorander och bihandledare för fyra. Jag har tidigare handlett 6 doktorander till disputation varav 2 som huvudhandledare.

Andra pedagogiska meriter är att jag har varit kursansvarig för examensarbeteskursen, temakommitée ordförande, ledamot i programnämnden och personalrepresentant i utbildningssyrelsen.

 

Loading bibliometrics...