Skip to main content
unnamed.jpg

Erik Landfeldt

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Telefon: +46 (0)70 37 95 280

Forskningsbeskrivning

I min forskning studerar jag hälsoekonomiska aspekter av Duchennes muskeldystrofi.

Jag har ett brett intresse för modellering av sjukdomar, ekonometri, överlevnadsanalys, kostnadseffektanalys, discrete choice experiments, design av studier och psykometrisk analys.

Loading bibliometrics...