Om mig

Jag är legitimerad logoped sedan 2016 och doktorand vid Enheten för logopedi, CLINTEC  sedan december 2021. Jag är anställd vid Medicinsk enhet Logopedi vid Karolinska universitetssjukhuset där jag, parallellt med forskarstudierna arbetar som logoped. Min inriktning inom det kliniska arbetet är utredning, bedömning och behandling av olika röststörningar och i huvudsak röst och kommunikation hos transpersoner med könsdysfori.

 

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt "Bedömning och intervention av svåra röststörningar" inkluderar forskning om röststörningar pga kroniska stämbandsskador och röststörningar efter sköldkörtelkirurgi.

Ärrskador på stämband ger ofta svår, kronisk dysfoni och för närvarande saknas effektiv behandling. Kombinerad behandling med stämbandskirurgi och lokal injektion med Mesenkymala stromaceller (MSC), en typ av stamceller, som har visats kunna dämpa inflammation och stimulera till att frisk vävnad bildas, har visat lovande resultat gällande minskade röstbesvär och förbättrad röstfunktion i en studie med 16 patienter (Hertegård, Nagubothy, Malmström & LeBlanc, 2020) men fler studier behövs för att kunna utvärdera behandlingseffekten.

Sköldkörtelkirurgi är förenat med risker för rösten såsom stämbandsförlamning till följd av skada på Nervus laryngeus recurrens (NLR). Tidigare studier har även visat att patienter upplever röstproblem och kan drabbas av kraftigt nedsatt frekvensomfång efter operation utan påvisad nervskada. Idag saknas kunskap om förekomst och orsakerna till dessa problem, och om röstpåverkan kvarstår på lång sikt. Det saknas även ett självskattningsformulär på svenska för patientgruppen och som fångar röstbesvär de kan ha.  

Projektet har ett övergripande mål att förbättra röstrelaterad vård för patienter genom att: 1) att utvärdera behandlingseffekten av stämbandskirurgi och injektion med Mesenkymala stromaceller hos patienter med kroniska ärrskador och svår dysfoni samt 2) undersöka förekomst av dysfoni och stämbandsförlamning och incidensen för långvariga röstproblem efter sköldkörtelkirurgi (utan skada på NLR) samt att utveckla och validera ett självskattningsformulär för patientgruppen.

Utbildning

Antagen till forskarutbildning, Karolinska Institutet 2021

Logopedexamen, Karolinska Institutet 2016

Akademiska priser och utmärkelser

Pris för bästa examensarbete inom röstområdet 2017, Röstfonden och Patricia Grammings minnesfond.