Om mig

Jag jobbar sedan hösten 2019 som forskningsassistent på den socialgerontiologiska sektorn i Aging Research Center på KI där jag främst arbetar med SWEOLD 2020. 

Jag har innan detta studerat i Skottland på kandidat- och master-nivå. Jag har en kandidatexamen från University of Glasgow i sociologi med kvantitativa metoder, och en Mastersexamen från University of Stirling i samhällsforskning och samhällsstatistik. Mitt huvudområde har varit inom social mobilitet och dess effekt på det subjektiva välmåendet. Mina dissertations har båda handlat om detta område, och även vilka mätinstrument som används och hur de används.

Loading bibliometrics...