Om mig

Jag är doktorand på Karolinska Institutet och del av den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center (ARC). Jag har en MSc i samhällsforskning (Social Research and Social Statistics) från University of Stirling samt en MA(hons) i sociologi med kvantitativa metoder från University of Glasgow. Innan jag började doktorera arbetade jag med Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor - SWEOLD.

Jag är ansluten till Nationella Forskarskolan om Åldrande och Hälsa - SWEAH och en del av nätverket Social Inequalities in Aging.

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med min avhandling är att undersöka olika dimensioner av äldres sociala samhörighet (social connectedness).

De övergripande frågorna är: Hur har äldre vuxnas sociala relationer förändrats över tid? Och hur påverkar funktionsnedsättningar äldres sociala nätverk?

Pedagogiska meriter

Jag är kursassistent för kursen samhälle och hälsa på psykologprogrammet.

Akademiska priser och utmärkelser

År 2023 fick jag äran att ta emot Iris-stipediet för att delta i Inter-university Consortium for Political and Social Research Summer Program in Quantitative Methods of Social Research.