Om mig

Jag är doktorand på Karolinska Institutet och del av den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center (ARC). Jag har en MSc i samhällsforskning och statistik från University of Stirling samt en MA(hons) i sociologi med kvantitativa metoder från University of Glasgow. Innan jag började doktorera arbetade jag med Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor - SWEOLD.

Jag är sedan januari 2021 affilierad till Nationella Forskarskolan om Åldrande och Hälsa - SWEAH.

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med mitt doktorandarbete är att undersöka det "nya åldrandet" och de processer som är involverade i att forma åldersbeteenden och livsstilar i de senaste årskullarna av äldre vuxna. Den övergripande frågan är: åldras dagens äldre på olika sätt när det gäller beteenden och livsstilar i livscykeln jämfört med tidigare kohorter? Mer specifikt kommer jag att undersöka och jämföra kohorter födda mellan 1910- och 1940-talen. Dessa kohorter upplevde gradvisa förbättringar av det svenska välfärdssystemet och makroekonomiska förändringar under 1900-talet.