Erik Pettersson, Pettersson Erik

Erik Pettersson

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Jag är docent i epidemiologi och studerar varför individer som fått en psykiatrisk diagnos har högre sannolikhet att få alla andra psykiatriska diagnoser (dvs psykiatrisk samsjuklighet). En hypotes som skulle kunna förklara detta är en så kallad generell faktor av mental ohälsa. Denna faktor skulle göra det möjligt att mäta både generell och specifik mental ohälsa. Vi studerar detta genom att göra multivariata beteendegenetiska analyser av svensk register-data samt det Svenska Tvilling Registret.

 

Doktorander

Chen Cen (handledare)

Mengping Zhou (handledare)

Christine Takami Lageborn (bihandledare)

Astrid Moell (bihandledare)

Postdoc

Yangjun Liu

 

Anslag (som PI)

Vetenskapsrådet

 

Utvalda publikationer

Associations Between General and Specific Psychopathology Factors and 10-Year Clinically Relevant Outcomes in Adult Swedish Twins and Siblings. Pettersson E, Larsson H, D'Onofrio BM, Lichtenstein P. JAMA Psychiatry. 2023 May 10:e231162.

The general factor of psychopathology: a comparison with the general factor of intelligence with respect to magnitude and predictive validity. Pettersson E, Larsson H, D'Onofrio BM, Bölte S, Lichtenstein P World Psychiatry 2020 Jun;19(2):206-213

Association of Fetal Growth With General and Specific Mental Health Conditions. Pettersson E, Larsson H, D'Onofrio B, Almqvist C, Lichtenstein P JAMA Psychiatry 2019 05;76(5):536-543

Common psychiatric disorders share the same genetic origin: a multivariate sibling study of the Swedish population. Pettersson E, Larsson H, Lichtenstein P Mol Psychiatry 2016 May;21(5):717-21

Utbildning

BA Psychology, Harriet L. Wilkes Honors College of Florida Atlantic University (2004)

MA Psychology, College of William and Mary (2006)

PhD Psychology, University of Virginia (2012)