Erik Pettersson, Pettersson Erik

Erik Pettersson

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Vi studerar varför det finns så mycket överlapp mellan olika psykiatriska diagnoser. En hypotes som skulle kunna förklara detta är en så kallad generell faktor av mental ohälsa. Denna faktor skulle göra det möjligt att mäta både generell och specifik mental ohälsa. Vi studerar detta fenomen genom att göra multivariata beteendegenetiska analyser av svensk register-data samt det Svenska Tvilling Registret.

 

Doktorander

Chen Cen (handledare)

Mengping Zhou (handledare)

Christine Takami Lageborn (bihandledare)

Astrid Moell (bihandledare)

Postdoc

Yangjun Liu

 

Anslag (som PI)

Vetenskapsrådet

 

Utvalda publikationer

Associations between psychiatric polygenic risk scores and general and specific psychopathology symptoms in childhood and adolescence between and within dizygotic twin pairs. Chen C, Lu Y, Lundström S, Larsson H, Lichtenstein P, Pettersson E J Child Psychol Psychiatry 2022 Mar;():

The general factor of psychopathology: a comparison with the general factor of intelligence with respect to magnitude and predictive validity. Pettersson E, Larsson H, D'Onofrio BM, Bölte S, Lichtenstein P World Psychiatry 2020 Jun;19(2):206-213

Association of Fetal Growth With General and Specific Mental Health Conditions. Pettersson E, Larsson H, D'Onofrio B, Almqvist C, Lichtenstein P JAMA Psychiatry 2019 05;76(5):536-543

Common psychiatric disorders share the same genetic origin: a multivariate sibling study of the Swedish population. Pettersson E, Larsson H, Lichtenstein P Mol Psychiatry 2016 May;21(5):717-21

Utbildning

BA Psychology, Harriet L. Wilkes Honors College of Florida Atlantic University (2004)

MA Psychology, College of William and Mary (2006)

PhD Psychology, University of Virginia (2012)