Erik Pettersson, Pettersson Erik

Erik Pettersson

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Vi studerar varför det finns så mycket överlapp mellan olika psykiatriska diagnoser. En hypotes som skulle kunna förklara detta är en så kallad generell faktor av mental ohälsa. Denna faktor skulle göra det möjligt att mäta både generell och specifik mental ohälsa. Vi studerar detta fenomen genom att göra multivariata beteendegenetiska analyser av svensk register-data samt det Svenska Tvilling Registret.

 

Doktorander

Chen Cen (handledare)

Mengping Zhou (handledare)

Christine Takami Lageborn (bihandledare)

Astrid Moell (bihandledare)

Postdoc

Yangjun Liu

 

Anslag (som PI)

Vetenskapsrådet

Utbildning

BA Psychology, Harriet L. Wilkes Honors College of Florida Atlantic University (2004)

MA Psychology, College of William and Mary (2006)

PhD Psychology, University of Virginia (2012)