erik_eliasson.jpg

Erik Eliasson

Professor/överläkare

Om mig

Erik Eliasson är professor i farmakogenetik vid institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk farmakologi. Klinisk farmakologi handlar om att utveckla rationell läkemedelsbehandling och prediktiva test för vilka som riskerar biverkningar eller att svara dåligt på en behandling. Inom forskningen i farmakogenetik fokuserar man på genetiska förklaringar till biverkningar respektive dåligt behandlingssvar.

Erik Eliasson är vid sidan av sin professur även överläkare på farmakologiska laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset.