Om mig

Sedan 2021 är jag anställd som postdoktor på Avdelningen för försäkringsmedicin, KI, i Emilie Fribergs forskargrupp där jag huvudsakligen arbetar med projekt som berör rehabiliteringskoordinatorer. Jag disputerade 2019 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.