Skip to main content

Om mig

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, forskargruppsledare och docent i klinisk psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Ångestsyndrom, depression och stressjukdomar är vanligt förekommande, innebär ett svårt lidande för individen och medför stora samhälleliga kostnader. Forskningen i min grupp är inriktad mot behandling och bedömning av ångest, depression och stress med särskilt fokus på hälsoångest, det vill säga en överdriven och handikappande rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom. Centrala delar av forskningen är också att undersöka hur behandlingar fungerar när de ges i reguljär vård och hur effektiv psykologisk behandling är när den förmedlas via Internet. Jag var med och startade Internetpsykiatrienheten (www.internetpsykiatri.se) i Stockholm som är en av världens ledande kliniker inom området Internetbehandling.

Fem utvalda publikationer

[pubmed:27491531]

[pubmed:21357882]

[pubmed:25104835]

[pubmed:22608115]

[pubmed:25970252]

Loading bibliometrics...