Om mig

Jag har en bakgrund som civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och jag fick min doktorsexamen år 2009 vid Karolinska Institutet. Jag var postdoc på Institute of Psychiatry, Kings College London och fick min docentur 2014 . Jag är sektionschef för sektionen för klinisk geriatrik och jag har min egen forskargrupp inom sektionen. Jag är även biträdande/ställföreträdande prefekt på institutionen för neurobiologi, vårdevetenskap och samhälle (NVS).

Forskningsbeskrivning

Målet med min forskning är att kombinera olika biomarkörer med multivariatanalys och därigenom kunna monitorera sjukdomsförlopp och behandling inom olika neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimer (AD). Jag arbetar med olika bildgivande tekniker så som MRI, PET, datortomografi (DT). Men även mätningar i CSF och blod är mycket viktiga för att hitta tidiga biomarkörer för sjukdomen.  Multivariatanalys kan reducera komplexiteten i de stora mängder data som erhålls från de olika metoderna. På detta sätt kan mönster ses i data vilket i vanliga fall skulle vara svårt att observera med traditionella statistiska metoder. Genom att kombinera multivariatanalys med olika biomarkörer, hoppas vi kunna diagnostisera AD och andra sjukdomar på ett säkert sätt, samt att kunna förutsäga vilka personer som kommer att insjukna i framtiden. Dessa metoder kan på sikt få ett högt diagnostiskt värde.