Om mig

Jag är universitetslektor & docent i arbetsterapi vid institutionen NVS vid Karolinska Institutet. Jag har en förenad anställning med Stockholms Sjukhem, och en anknytning som gäst professor vid Tokyo Metropolitan University (Japan). När jag inte arbetar, gillar jag att vara med familjen, träna Aikido, cykla, dreja, och resa.

För mer information se min engelska sida

Forskningsbeskrivning

Jag har ett intresse för att undersöka och jobba med frågor som handlar om delaktighet och inklusion för personer som riskerar utanförskap. Risken för utanförskap kan handla om att förlora jobbet, ha en funktionsnedsättning, eller vara minoritet. Delaktighet och inklusion i detta sammanhang handlar om både att vara en del i samhället och hur vi formar förutsättningar för aktiv brukarmedverkan i forskning.  Jag bedriver projekt för att t.ex. 1) studera arbetsåtergång och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning eller som har migrerat till ett nytt land, 2) studera hur levnadsvanor kan förändras genom engagerande aktiviteter för att t.ex. minska risk för sjukdomar som stroke, eller 3) undersöka hur innovationer i utbildningsinsatser kan bidra till bättre förutsättningar för personal inom vård (inkl hem och vård och omsorg).  Enskilda projekt jag bedriver eller medverkar i finns att läsa mer om under

Forskargruppen HELD

Du kan också läsa mer om mina forskningsintressen kring migration under Moving People

 

Urval av publikationer inom aktivitetsvetenskap som speglar begreppet aktivitet och mitt engagemang i att utveckla fältet - occupational science

Bratun, U., & Asaba, E.(2008).  From individual to communal experiences of occupation: Drawing upon Qi Gong practices.  Journal of Occupational Science. 15(2), 80-86. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2008.9686613#.UqGrv…

 

Asaba, E.  (2008).  Hashi-ire: Where occupation, chopsticks, and mental health intersect.  Journal of Occupational Science. 15(2), 74-79. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2008.9686612#.UqGrp…

 

Asaba, E. & Wicks, A. (2010).  Occupational Potential.  Journal of Occupational Science. 17(2), 120-124. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2010.9686683#.UqGrg…

 

Sakiyama, M. Josephsson, S., & Asaba, E. (2010). What is participation: A story of mental illness, metaphor, and everyday occupation. Journal of Occupational Science, 17(3). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2010.9686699#.UqGrW…

 

Asaba, E. & Jackson, E. (2011).  Social ideologies embedded in everyday life: A narrative analysis about disability, identities, and occupation.  Journal of Occupational Science, 18(2), 139-152. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2011.579234#.UqGrP4…

 

Johansson, K., Rudman, D., Mondaca, M., Park, M., Josephsson, S., Luborsky, M., Asaba, E. (2013). Moving beyond ‘aging in place’ to understand migration and aging: Place making and the centrality of occupation. Journal of Occupational Science. 20(2), 108-119. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2012.735613#.UqGqG4…

 

Farias, L., & Asaba, E.  (2013). “The Family knot”: Negotiating identities and cultural values enacted through everyday occupations of a migrant family in Sweden. Journal of Occupational Science. 20(1), 36-47. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2013.764580#.UqGp94…

 

Fischl, C., Asaba, E., & Nilsson, I. (2017). Exploring potential in participation mediated by digital technology among older adults. Journal of Occupational Science. https://doi.org/10.1080/14427591.2017.1340905

 

Jonsson, H. & Asaba, E. (2017). Aktivitet som begreb i aktivitetsvidenskaben. In Kristensen, H.K., Back Schou, A. & Mærsk (Eds.): Nordisk aktivitetsvidenskab. København: Munksgaard.

 

Asaba, E., Josephsson, S. & Jonsson, H. (2017). Vedenskabsteoretisk, filosofisk og teoretisk grundlag for aktivitetsvedenskaben. In Kristensen, H.K., Back Schou, A. & Mærsk (Eds.): Nordisk aktivitetsvidenskab.København: Munksgaard.

 

Asaba, E., Patomella, A-H., Guidetti, S., Kottorp, A., & Tham, K. (2018). Att främja hälsa och förebygga ohälsa genom engagerande aktiviteter: Ett exempel från prevention av stroke. In U. Kroksmark (Ed.): Hälsa och Aktivitet i Vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Sveriges Arbetsterapeuter.

 

Asaba, E., Aldrich, B., Gabrielsson, H., Ekstam, L., & Farias, L. (early online). Challenging conceptualisations of work: Revisiting contemporary experiences of return to work and unemployment. Journal of Occupational Science. https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1820896

 

Berger, M., Asaba, E., Fallahpour, M., & Farias, L. (early online). The sociocultural shaping of mothers’ doing, being, becoming and belonging after returning to work. Journal of Occupational Science. https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1845226

Pedagogiska meriter

For mer information vänligen se min sida på engelska. I korthet finns mer information att finna vad gäller mina uppdrag inom utbildning på grund, avancerad, och forskarnivå:

Uppdrag

Ledamot - Pedagogiska Akademin vid Karolinska Institutet

Ledamot - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (PUF-V)

Ledamot - Utbildningsrådet

Kursansvar:

Observation and visual methods in health care sciences research

Preventing Illness or Promoting Health: Concepts and Illustrations from Healthcare Science Perspectives

Utbildning

2005 - Ph.D. i aktivitetsvetenskap (occupational science) vid University of Southern California 

1999 - C.P.H. i folkhälsovetenskap vid Harvard University

1995 - M.S. i arbetsterapi vid Springfield College 

1993 - B.A. i psykologi vid Cornell College